Så här ansluter du en enhet med Bluetooth korrekt

Även om det är sant att en liten Bluetooth-anslutning från början av nya tekniker har börjat ligga i bakgrunden, kan vi inte tappa bort att vissa användare fortfarande är mycket användbara.

Det är just därför att vi i följande rader vill granska en av de som vi anser vara de bästa handledningarna för denna typ av anslutning, som är relaterad till att ansluta en enhet via denna typ av nätverk och dess efterföljande konfiguration.

Om du någonsin har haft problem med anslutningen av en enhet med Bluetooth eller dess konfiguration rekommenderar vi att du fortsätter att läsa eftersom du hittar alla svar på fallet.

Tänk på att det är nödvändigt att all utrustning som deltar i den här anslutningen är kompatibel med Bluetooth .

Så här aktiverar du och ansluter en enhet via Bluetooth

Från och med det första måste vi säga att det finns olika sätt att upprätta anslutningar via Bluetooth, vilket måste göra speciellt med operativsystemen och enheterna i fråga.

Anslut Bluetooth med Windows 10

Vi startade då av Windows 10, den senaste versionen av operativsystemet för Microsoft-datorer. Följ dessa steg:

 • Aktivera Bluetooth-enheten, vare sig den är en högtalare eller någon annan
 • Gå till Aktivitetsfältet och välj Aktivitetscenter, Bluetooth. Om du inte ser det här alternativet måste du gå till Start, Inställningar, Enheter, Bluetooth och andra enheter
 • Nu i det avsnittet, gå till Connect, namn på enheten
 • Om ytterligare instruktioner visas måste du följa dem. Om inte, kommer du redan att vara ansluten

Det här enkla steg för steg vi bara har visat att du är användbar både för att ansluta ljudenheter via Bluetooth, liksom en mus eller tangentbord eller någon annan enhet som kräver denna typ av anslutning.

Anslut Bluetooth med Android

I andra instans analyserar vi Bluetooth-anslutningen med mobila enheter som kör Android-operativsystemet, vilket är många, förstås. I dessa fall borde du följa stegen för att veta:

 • Gå till Inställningarna för mobilen och sedan på Anslutningar
 • I det här avsnittet letar du efter Bluetooth-anslutningar och anger dina inställningar
 • Om den aktuella anslutningen är avaktiverad, aktivera den
 • Mobiltelefonens Bluetooth söker efter närliggande enheter som kan anslutas till
 • Upprätta anslutningen med den utrustning som intresserar dig så att båda är anslutna

Anslut Bluetooth med iPhone

Terminalerna på Apple, både iPhone och iPad, tillåter oss på ett mycket enkelt sätt att göra Bluetooth-anslutningen med andra enheter, så när du vill göra det måste du följa de steg vi visar:

 • Gå till Inställningar, Bluetooth på din iPhone
 • Aktivera denna typ av anslutningar
 • Kontrollera närliggande enheter som du kan ansluta till
 • Följ anvisningarna som kan variera beroende på vilken utrustning vi vill ansluta

Anslut Bluetooth till en bil

Och slutligen måste vi säga att en av de vanligaste användningarna vi gör av Bluetooth i dessa tider, måste göra direkt med att ansluta vår dator från bilen till mobilen, för att citera ett ganska vanligt exempel.

Det här låter oss se våra meddelanden, lyssna på dem, få tillgång till olika mappar och många andra riktigt intressanta alternativ, så om du vill utnyttja dem, bör du följa dessa steg:

 • Slå på bilstereon och få din mobil till hands med Bluetooth-aktiverad
 • Tryck på Bluetooth-parningsknappen som innehåller bilstereon
 • Välj din mobil för anslutningen
 • Där går du till Inställningar eller Konfiguration enligt modellen
 • Du kan ange menyn på din Bluetooth
 • Gå till Lägg till eller Synkronisera för att upptäcka bilradio
 • Ange Start eller Anslut för att kunna synkronisera dem båda permanent
 • I vissa enheter måste du lägga till en parningskod för innehållet
 • Vänta på att synkroniseringsprocessen slutförs

Från det ögonblicket kan du skicka allt innehåll på din mobil till bilens dator utan problem.